Language : Chinese (Simplified) ZH-CN English EN French FR Japanese JA Vietnamese VI

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Smart Buildings Vietnam (“chúng tôi”), vận hành Smart Buildings Website và trang web Tạp chí SmartBuildings.vn. Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân của bạn và cam kết tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách Bảo mật này đưa ra quan điểm và thực tiễn của chúng ta về thông tin cá nhân của bạn và cách xử lý thông tin đó. Khi truy cập và duyệt các trang web của chúng tôi, bạn được coi là đã chấp nhận toàn bộ Chính sách Bảo mật này.

Khi nào chúng ta thu thập thông tin cá nhân về bạn?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn:

 • truy cập một trong các trang web của chúng ta và chấp nhận cookie;
 • đăng ký trên một trong các trang web của chúng ta hoặc liên hệ với chúng tôi;
 • đăng ký vé cho các cuộc triển lãm và hội nghị của chúng ta cả trực tuyến và trực tiếp (điều này có thể thông qua nhà thầu bên thứ ba);
 • tham dự các cuộc triển lãm và hội nghị của chúng ta bao gồm cả việc quét huy hiệu của bạn;
 • tham gia vào các cuộc khảo sát khách hàng, độc giả hoặc khách truy cập;
 • đăng ký nhận bản tin hoặc ấn phẩm của chúng tôi;
 • giao tiếp với chúng ta thông qua phương tiện truyền thông xã hội;
 • ký hợp đồng với chúng tôi;
 • cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho chúng tôi;
 • đặt hàng với chúng tôi;
 • liên hệ với chúng ta hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ thông tin có sẵn công khai hoặc từ các bên thứ ba khi bạn đã đồng ý cho các bên thứ ba đó chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào về bạn?

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân sau đây về bạn:

 • thông tin liên lạc bao gồm tên, chức vụ, tên và địa chỉ công ty, địa chỉ email, số điện thoại, tên mạng xã hội;
 • dữ liệu công ty được liên kết với thông tin liên hệ của bạn bao gồm lĩnh vực ngành, quy mô công ty, ngân sách, sở thích, v.v.
 • thông tin chi tiết về các cơ quan chuyên môn để cho phép công nhận Phát triển nghề nghiệp liên tục;
 • thông tin nhân khẩu học khác có thể xác định bạn là một cá nhân;
 • mật khẩu và thông tin xác thực khác;
 • hình ảnh hoặc video (tại một số triển lãm và hội nghị của chúng tôi, chúng ta có thể chụp ảnh, quay phim hoặc ghi lại các hoạt động trên trang web);
 • tham dự triển lãm hoặc các luồng hội nghị và các phiên họp thông qua quét huy hiệu;
 • quét huy hiệu của bên thứ ba tại các triển lãm và hội nghị thể hiện sự đồng ý nhận thêm thông tin từ các nhà triển lãm, diễn giả và đối tác kinh doanh;
 • lịch sử đăng ký tại các triển lãm và hội nghị của chúng tôi;
 • lịch sử đăng ký cho các bản tin và ấn phẩm;
 • phản hồi cho khách hàng, độc giả hoặc khách thăm khảo sát;
 • sở thích tiếp thị và truyền thông;
 • thông tin tài chính và thẻ tín dụng;

Mục đích xử lý thông tin cá nhân của bạn là gì?

Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu;
 • cho phép bạn nhận thêm thông tin và sản phẩm từ các nhà triển lãm, diễn giả, phương tiện truyền thông và các đối tác kinh doanh khác mà bạn đã đồng ý nhận trong khi đăng ký tham dự hoặc trong khi tham dự triển lãm và hội nghị của chúng tôi;
 • để cho phép bạn thiết lập các cuộc họp với các nhà triển lãm, nhà tài trợ hoặc đối tác truyền thông tại các triển lãm và hội nghị của chúng tôi;
 • sử dụng ảnh, video hoặc các bản ghi khác về các hoạt động tại triển lãm và hội nghị của chúng tôi, có thể bao gồm hình ảnh của bạn, để chuẩn bị tài liệu quảng cáo cho các triển lãm và hội nghị của chúng ta và đưa tin về các nhà triển lãm, nhà tài trợ, diễn giả và đối tác truyền thông của chúng tôi;
 • để gửi cho bạn thông tin tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta nghĩ rằng bạn có thể quan tâm;
 • để hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào mà chúng ta có thể có với bạn;
 • để hiểu rõ hơn yêu cầu và sở thích của bạn để có trải nghiệm phù hợp hơn;
 • để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng;
 • để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • để xác thực quyền truy cập vào các trang web của chúng tôi;
 • quản lý và bảo vệ các trang web của chúng tôi;
 • để giám sát việc bạn sử dụng các trang web, cung cấp nội dung và quảng cáo có liên quan cho bạn và hiểu được hiệu quả của nó;
 • để phân biệt bạn với những người dùng khác của trang web của chúng tôi;
 • để cho phép bạn cung cấp cho chúng ta phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta thông qua các cuộc khảo sát người đọc hoặc khách truy cập;
 • để thực hiện phân tích tiếp thị và đánh giá xu hướng dựa trên sở thích, mối quan tâm, vị trí của bạn, v.v.:
 • để bảo mật và phòng chống gian lận;
 • thường tuân thủ các yêu cầu pháp lý và luật định;

Căn cứ hợp pháp để xử lý thông tin cá nhân là gì?

Luật bảo vệ dữ liệu nêu rõ sáu cơ sở hợp pháp mà theo đó công ty có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn:

 • Đồng ý: Bạn đã đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể.
 • Hợp đồng: Quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi giao kết hợp đồng.
 • Tuân thủ pháp luật: Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ luật chung hoặc nghĩa vụ theo luật định.
 • Quyền lợi quan trọng: Việc xử lý là cần thiết để bảo vệ tính mạng của bạn hoặc người khác.
 • Nhiệm vụ công: Việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện quyền hạn chính thức được trao cho người kiểm soát.
 • Lợi ích hợp pháp: Việc xử lý là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng ta hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba trừ khi có lý do chính đáng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của cá nhân mà dữ liệu đó ghi đè lên những lợi ích hợp pháp đó. Trong trường hợp, chúng ta yêu cầu dữ liệu cá nhân để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng ta theo cách có thể được mong đợi một cách hợp lý như một phần của việc điều hành doanh nghiệp của chúng tôi. Điều này không ảnh hưởng đến tự do hoặc quyền của bạn. Ví dụ có thể là sử dụng chi tiết bưu điện hoặc email của bạn để gửi thông tin tiếp thị trực tiếp về nội dung, sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta nghĩ rằng bạn có thể quan tâm với mục đích nâng cao nhận thức về doanh nghiệp của chúng ta với bạn và bạn, với tư cách là nhân viên của doanh nghiệp đó.

Rời khỏi các trang web của chúng ta và chuyển sang các trang web của bên thứ ba

Khi bạn nhấp vào quảng cáo hoặc liên kết trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi, bạn có thể rời khỏi trang web đó và truy cập trang web của bên thứ ba được kiểm soát bởi một trong các nhà triển lãm, nhà quảng cáo hoặc đối tác kinh doanh của chúng ta hoặc nhà cung cấp nội dung khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng chúng sẽ có chính sách bảo mật riêng và chúng ta không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với chúng. Vui lòng kiểm tra các chính sách bảo mật trang web của bên thứ ba này trước khi gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho họ.

Cookie

Cookie là những mẩu thông tin nhỏ mà một trang web gửi đến thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập nó. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân và tương tác hơn trên các trang web của chúng ta và chúng cho phép chúng ta theo dõi và đơn giản hóa các phiên của bạn.

Loại thông tin chúng ta có thể thu được như sau:

 • thông tin liên quan đến chuyến thăm của bạn bao gồm bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) và cách bạn sử dụng các trang web của chúng tôi;
 • thông tin về thiết bị, hệ điều hành và địa chỉ IP của bạn;
 • thông tin đăng nhập của bạn;
 • loại và phiên bản trình duyệt của bạn;

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie, nhưng xin lưu ý rằng để một số phần của trang web của chúng ta hoạt động, bạn cần phải chấp nhận cookie. 

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

 • nơi chúng ta có các nhà cung cấp và nhà thầu phụ tham gia vào việc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng ta có với bạn;
 • nơi bạn là khách đến thăm các triển lãm và hội nghị của chúng ta và chúng ta có các nhà cung cấp và nhà thầu phụ tham gia quản lý việc đăng ký, tham dự và tham gia của bạn trong các sự kiện này;
 • khi bạn đã đồng ý làm như vậy, ví dụ như khi bạn cho phép người triển lãm, nhà tài trợ, diễn giả, đối tác truyền thông quét huy hiệu triển lãm của mình tại một trong các cuộc triển lãm của chúng ta hoặc khi tham dự phiên hội thảo tại một trong các hội nghị của chúng tôi;
 • nơi bạn là người đọc các bản tin và ấn phẩm của chúng ta và chúng ta có các nhà cung cấp và nhà thầu phụ tham gia vào việc in ấn và phân phối chúng;
 • nơi tiết lộ là cho bất kỳ công ty con hoặc công ty mẹ nào trong thời điểm hiện tại của nhóm chúng ta như được định nghĩa trong Đạo luật Công ty;
 • nếu chúng ta bán bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó, chúng ta có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản;
 • nếu chúng ta hoặc về cơ bản tất cả tài sản của chúng ta được bán cho bên thứ ba, trong trường hợp đó, thông tin cá nhân do chúng ta nắm giữ sẽ là một phần của việc chuyển nhượng tài sản được bán;
 • để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định;
 • để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi

Nếu bạn chuyển trực tiếp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ nhà triển lãm, nhà tài trợ, diễn giả, đối tác truyền thông, nhà quảng cáo, người đóng góp hoặc cá nhân hoặc tổ chức nào khác mà bạn đã liên hệ thông qua việc tham dự triển lãm, hội nghị của chúng ta hoặc bằng cách truy cập trang web của chúng ta hoặc đọc bản tin của chúng ta hoặc thì việc chuyển giao đó sẽ bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật của người nhận thông tin cá nhân.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Nơi chúng ta lưu trữ thông tin cá nhân của bạn

Các máy chủ của chúng ta được đặt trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) và tất cả thông tin cá nhân mà chúng ta thu thập được lưu trữ trên chúng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật công nghệ, hành chính và vật lý thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng, sửa đổi hoặc đánh cắp trái phép.

Một số khu vực trên trang web của chúng ta có thể được bảo vệ bằng mật khẩu. Để giúp duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn, bạn bắt buộc phải luôn giữ bí mật bất kỳ mật khẩu nào được cấp cho mục đích này.

Lưu giữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích mà thông tin được thu thập ban đầu cộng với bất kỳ khoảng thời gian bổ sung nào do bất kỳ tương tác tiếp theo nào giữa bạn và chúng tôi. Khi đánh giá thời gian lưu giữ, chúng ta cũng sẽ lưu ý đến các nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng của chúng ta cũng như bất kỳ yêu cầu nào khác đối với việc lưu giữ tài liệu và dữ liệu.

Nếu bạn đã đồng ý nhận thông tin tiếp thị và các thông tin liên lạc khác từ chúng ta và sau đó rút lại sự đồng ý hoặc hủy đăng ký, chúng ta sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn các thông tin liên lạc trong tương lai trừ khi bạn cho chúng ta biết cách khác.

Quyền lợi của bạn

Theo Luật bảo vệ dữ liệu, bạn có một số quyền nhất định đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập: Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng ta giữ về bạn. Điều này sẽ được cung cấp miễn phí trừ khi yêu cầu quá nhiều hoặc cho nhiều bản sao, trong trường hợp đó, chúng ta có thể tính một khoản phí hợp lý để trang trải chi phí.
 • Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình và ngăn chặn việc sử dụng thông tin đó để tiếp thị trực tiếp.
 • Quyền sửa chữa hoặc xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng ta chỉnh sửa bất kỳ điểm nào không chính xác trong thông tin cá nhân mà chúng ta nắm giữ và / hoặc hoàn thiện bất kỳ thông tin cá nhân nào chưa hoàn chỉnh. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng ta xóa mọi thông tin cá nhân mà chúng ta giữ về bạn.

Nếu chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu của bạn, bạn cũng có quyền khiếu nại với Văn phòng Ủy viên Thông tin.

Bạn có thể thực hiện các quyền này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng ta theo địa chỉ [email protected] . Chúng tôi có thể từ chối một số yêu cầu không hợp lý hoặc bất kỳ yêu cầu nào có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người khác.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật này, bạn có thể gửi email cho chúng ta theo địa chỉ [email protected] . Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình theo luật bảo vệ dữ liệu có liên quan hoặc nếu bạn có khiếu nại về cách dữ liệu cá nhân của bạn đã được sử dụng thì bạn cũng có thể viết thư cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu, Smart Buildings Vietnam , Capital Point, Park Road, Rickmansworth , Đàn WD3 1RE.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chính sách Bảo mật này có thể được sửa đổi theo quyết định riêng của chúng tôi. Chính sách Bảo mật sửa đổi sẽ được hiển thị trên trang web của chúng ta cùng với ngày được sửa đổi lần cuối. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem lại chính sách hiện tại của chúng ta tại thời điểm sử dụng vì việc bạn tiếp tục sử dụng biểu thị sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi được thực hiện.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất về Smart Buildings và Smart Home.

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất về Smart Buildings và Smart Home.

You have Successfully Subscribed!